Soms zijn er periodes in je leven, waarin je niet tevreden bent met je werk, contact met cliënten en wil je effectiever kunnen handelen.

Supervisie en begeleide intervisietrajecten

Supervisie is een leerproces, waarbij wordt ingegaan op je persoonlijke leervragen ten aanzien van zijn of haar werk.
De bedoeling is om onder begeleiding te leren door te reflecteren op eigen werkervaringen.
Enkele voorbeelden van vragen die supervisanten kunnen inbrengen zijn:
- Het werken met cliënten; "waarom word ik na klanten met die vragen altijd doodmoe?"
- De omgang met collega’s; "waarom heb ik steeds weer een conflict met die collega?"
- Je eigen manier van leidinggeven of werken

Bij supervisie gaat het om de wisselwerking tussen, denken, voelen en doen met als doel effectiever te kunnen opereren.
Voor supervisie geldt dat de eigen actuele werkervaring het uitgangspunt is. Het geeft zicht op wat er in je omgaat.
Tevens heb ik ruime ervaring in het begeleiden van intervisietrajecten.
Bij intervisie deel je werkervaringen met anderen. Het is meepraten en meedenken over elkaars werk om zo van elkaar te leren.

De kosten voor supervisie en coaching worden in de regel betaald door de werkgever.
De kosten voor individuele supervisie door de werkgever bedragen 100,- euro per sessie.
De kosten voor groepssupervisie worden in overleg vastgesteld evenals de kosten voor begeleide intervisietrajecten.

 

Wilt u een oriënterend gesprek neem dan contact op!